TeamViewer

TeamViewer for Remote Control có thể truy cập máy tính từ xa ở khắp mọi nơi, cho phép bất kỳ người dùng Android, iOS xem, điều khiển từ xa và hỗ trợ kỹ thuật cho người khác.
Bạn có thể truy cập vào máy tính để chỉnh sửa tài liệu hoặc sử dụng phần mềm trong khi đang đi trên đường.

TeamViewer-for-Remote-Control-1-scrs5
Tính năng chính:

  • Truy cập từ xa vào các máy tính (Windows, Mac, Linux) không cần phải giám sát.
  • Kiểm soát máy tính từ xa bằng cách sử dụng: click trái, click phải, kéo, thả, di chuyển, phóng to và thu nhỏ.
  • Điều khiển bàn phím toàn diện bao gồm các phím đặc biệt như Ctrl, Alt, Windows.
  • Đáp ứng yêu cầu bảo mật cao nhất: 256 Bit AES Session Encoding và 1024 Bit RSA Key Exchange.
  • Dễ dàng truy cập máy tính có firewall và máy chủ proxy.
  • Tự động điều chỉnh chất lượng.
  • Reboot máy tính từ xa.
  • Tự động điều chỉnh độ phân giải màn hình của máy tính từ xa.